ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

mùa 5 - 2018

đăng ký thi

Chương trình rất vui khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả trong suốt mùa 4 vừa qua cũng như mùa 5 sắp đến. Ban tổ chức sẽ xem xét đơn dự thi của thí sinh:

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin như yêu cầu trong mẫu đăng ký.

Nếu thí sinh đủ tiêu chuẩn, thí sinh sẽ được đặt cách vào tham gia sơ tuyển vòng 2 mà không cần phải tham gia sơ tuyển vòng 1 khi chương trình tổ chức tuyển sinh trực tiếp. BTC sẽ có thông báo cụ thể đến thí sinh khi ngày thi trực tiếp gần đến.

Thông tin về Thời gian, địa điểm tổ chức Ngày tuyển sinh trực tiếp sẽ được cập nhật ngay khi có thông báo từ BTC.